Szanowni Rodzice uczniów klas 1-3!

Od 4 maja 2021 wszystkie oddziały uczą się według rozkładu zajęć ustalonego we wrześniu, zachowując także ustaloną 10 minutową różnicę
w rozpoczynaniu i tym samym zakończeniu zajęć. Zapraszamy do szkoły. Pozostałe klasy kształcą się zdalnie.