REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. Cele te zostaną osiągnięte poprzez: · stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku, · Czytaj więcej