Zerówka

W oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Bochni stwarzamy dzieciom jak najlepsze warunki wszechstronnego rozwoju, zachęcamy do aktywności w różnych dziedzinach zgodnie
z zainteresowaniami i możliwościami najmłodszych.

Stwarzamy klimat wzajemnego zrozumienia, spokoju i tolerancji. Uczniowie dobrze się u nas czują
i chętnie przychodzą do „zerówki”.

W dwóch kolorowych, dobrze wyposażonych salach dzieci znajdują odpowiednie warunki do nauki oraz zabawy.

Oprócz zajęć edukacyjnych w naszej ofercie znajdują się także dla chętnych:
j. angielski, religia oraz spotkania z logopedą.

Dzieci aktywnie uczestniczą w uroczystościach szkolnych. Biorą udział
w wycieczkach, spacerach, seansach filmowych czy przedstawieniach.

Najmłodsi mogą skorzystać z obiadów w szkolnej stołówce oraz z oferty świetlicy szkolnej.

Do oddziału przyjmuje się dzieci w wieku 5-6 lat.