Kadra

Dyrekcja

dyrektor szkoły
Dyrektor szkoły
mgr Barbara Krakowska
zastępca dyrektora szkoły
Z-ca Dyrektora szkoły
mgr Danuta Trojak

Nauczyciele

Klasy „0”

mgr Nina Nosalska

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Lucyna Goryczko

mgr Barbara Serwatka

mgr Beata Kapcia

mgr Edyta Bilska

mgr Kinga Wojcieszko

mgr Marta Góral

mgr Bożena Strońska

mgr Natalia Wnękowicz

mgr Beata Matyasik – Olesińska

mgr Jadwiga Bilska

Informatyka:

mgr Paweł Wojcieszko

Język polski:

mgr Barbara Krakowska

mgr Monika Gnyla

mgr Beata Piątkowska

mgr Barbara Czechowska

mgr Beata Babraj

mgr Anna Polek

mgr Joanna Wątroba

Język niemiecki:

mgr Sylwia Pieczonka

Język angielski:

mgr Joanna Juszczyk

mgr Joanna Świgost-Famielec

mgr Joanna Wilk-Nazimek

mgr Magdalena Sobczyk

mgr Agnieszka Wnęk

Matematyka:

mgr inż. Halina Mucha

mgr inż. Marta Stolarska-Gałczyńska

mgr inż. Jerzy Grzesik

mgr Katarzyna Krakowska

mgr Monika Trojak

Fizyka:

mgr Katarzyna Krakowska

Chemia:

mgr Izabela Łabuda

Biologia:

mgr Maria Kamionka

mgr Izabela Łabuda

Historia:

mgr Beata Piątkowska

mgr Marzena Freudenheim-Młynarska

Zajęcia techniczne:

mgr Małgorzata Sobas

Plastyka:

mgr Małgorzata Kawalec

Muzyka:

mgr Monika Duda

mgr Małgorzata Sobas

Wychowanie fizyczne:

mgr Bożena Wątroba

mgr Barbara Dyląg

mgr Marcin Możdżeń

mgr Gabriela Ryncarz

mgr Szczepan Goryczko

Religia:

ks. mgr Sławomir Korus

ks. mgr Sylwester Duda

s. mgr Małgorzata Wiśniowska

Biblioteka:

mgr Monika Piotrowska

Pedagog:

mgr Bożena Tota

Psycholog:

mgr Magdalena Kuśnierz

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Renata Tytro

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Marzena Freudenheim-Młynarska

Świetlica:

mgr Barbara Steindel

mgr Magdalena Trela – Walcerz

mgr Aneta Rębilas

mgr Barbara Szczygieł

mgr Renata Tytro

Geografia:

mgr Monika Duda