Kadra

Dyrekcja

dyrektor szkoły
Dyrektor szkoły
mgr Barbara Krakowska
zastępca dyrektora szkoły
Z-ca Dyrektora szkoły
mgr Danuta Trojak

Nauczyciele

Klasy „0”

mgr Nina Sumara

mgr Lucyna Goryczko

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Grażyna Jaroszek

mgr Barbara Serwatka

mgr Kinga Wojcieszko

mgr Edyta Bilska

mgr Beata Kapcia

mgr Marta Góral

mgr Beata Matyasik-Olesińska

mgr Bożena Strońska

mgr Natalia Wnękowicz

mgr Jadwiga Bilska

Informatyka:

mgr Paweł Wojcieszko

mgr Kinga Wojcieszko

Język polski:

mgr Barbara Krakowska

mgr Monika Gnyla

mgr Beata Piątkowska

mgr Barbara Czechowska

mgr Beata Babraj

mgr Anna Polek

Język niemiecki:

mgr Agnieszka Stańdo

Język angielski:

mgr Joanna Juszczyk

mgr Joanna Świgost-Famielec

mgr Joanna Wilk-Nazimek

mgr Magdalena Sobczyk

mgr Agnieszka Wnęk

Matematyka:

mgr inż. Marta Stolarska-Gałczyńska

mgr inż. Halina Mucha

mgr inż. Jerzy Grzesik

mgr Katarzyna Krakowska

mgr Monika Trojak

Fizyka:

mgr Katarzyna Krakowska

Chemia:

mgr Izabela Łabuda

Biologia:

mgr Monika Duda

mgr Maria Kamionka

mgr Izabela Łabuda

Historia:

mgr Beata Piątkowska

mgr Marzena Młynarska

Zajęcia techniczne:

mgr Małgorzata Sobas

Plastyka:

mgr Małgorzata Kawalec

Muzyka:

mgr Małgorzata Sobas

mgr Monika Duda

Wychowanie fizyczne:

mgr Bożena Wątroba

mgr Barbara Dyląg

mgr Dorota Hełmecka

mgr Marcin Możdżeń

mgr Gabriela Ryncarz

Religia:

ks. mgr Sławomir Korus

ks. mgr Adrian Fyda

s. mgr Małgorzata Wiśniowska

Biblioteka:

mgr Monika Piotrowska

Pedagog:

mgr Joanna Tutak

Psycholog:

mgr Aleksandra Czarniecka-Chrobak

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Renata Tytro

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Marzena Młynarska

Świetlica:

mgr Bożena Tota

mgr Agnieszka Wnęk

mgr Maria Kamionka

mgr Renata Tytro

mgr Barbara Steindel

mgr Edyta Sikorska