Kalendarz roku szkolnego2023/2024.

1.           Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych                4 września 2023 r.Podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. Czytaj więcej