Plan lekcji

W ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

Klasa 4a – s. 013

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. matematyka j. polski matematyka     ——–/inf.ch. wych. fizyczne
    2. muzyka historia j. polski j. polski wych. fizyczne
    3. j. polski godz. wych. wych. fizyczne plastyka j. polski
    4. przyroda przyroda wych. fizyczne j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.013)/(s.jęz.)

matematyka
    5. j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.013)/(s.jęz.)

matematyka j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.013)/(s.jęz.)

technika religia
    6.     inf.dz./——– religia  
    7.          
    8.          

Klasa 4b – s. 121

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. religia j. angielski (s.121) plastyka j. polski wych. fizyczne
    2. matematyka j. polski godz. wych. matematyka wych. fizyczne
    3. j. polski przyroda historia j. angielski (s.121) przyroda
    4. muzyka matematyka informatyka technika j. polski
    5. j. angielski (s.121)   j. polski wych. fizyczne matematyka
    6.     religia wych. fizyczne  
    7.          
    8.          

 

Klasa 4c – s. 214

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. muzyka wych. fizyczne wych. fizyczne matematyka j. polski
    2. j. polski wych. fizyczne wych. fizyczne religia plastyka
    3. matematyka j. polski matematyka godz. wych. matematyka
    4. religia historia j. polski j. polski j.ang.dz.(s.214)/ inf.ch.
    5. inf.dz./ j.ang.ch.(s.214) j.ang.dz.(s.214)/——- przyroda ——- /j.ang.ch.(s.214) przyroda
    6.   j.ang.dz.(s.214)/——-   ——- /j.ang.ch.(s.214) technika
    7.          
    8.          

Klasa 5a – s. 108

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. wych. fizyczne j. polski matematyka j. angielski (s.108) j. angielski (s.108)
    2. wych. fizyczne muzyka j. polski religia j. polski
    3. matematyka technika religia j. polski godz. wych.
    4. j. polski matematyka geografia historia matematyka
    5. plastyka biologia wych. fizyczne matematyka  
    6. historia j. angielski (s.108) wych. fizyczne informatyka  
    7.          
    8.          

Klasa 5b – s. 123

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1.          ——- historia j. polski        ——- wych. fizyczne
    2. matematyka j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.123)/(s.jęz.)

plastyka j. polski wych. fizyczne
    3. wych. fizyczne geografia matematyka j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.123)/(s.jęz.)

matematyka
    4. wych. fizyczne matematyka historia muzyka (świetlica) religia
    5. j. polski j. polski biologia matematyka j. polski
    6. technika godz. wych. j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.123)/(s.jęz.)

——–/inf.ch. inf.dz./——–
    7. religia        
    8.          

Klasa 5c – s. 202

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. wych. fizyczne matematyka j. polski        —– matematyka
    2. wych. fizyczne historia matematyka j. polski historia
    3. plastyka j. polski j. angielski (s.202) matematyka wych. fizyczne
    4. j. polski religia religia j. angielski (s.202) wych. fizyczne
    5. matematyka informatyka technika geografia j. polski
    6. godz. wych. muzyka biologia   j. angielski (s.202)
    7.          
    8.          

Klasa 6a – s. 209

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. inf.dz./——–       —— religia         ——- j. polski
    2. j. polski technika historia muzyka matematyka
    3. w.fiz.dz./w.fiz.ch. matematyka j. polski matematyka w.fiz.dz./w.fiz.ch.
    4. w.fiz.dz./w.fiz.ch. j. polski matematyka j. polski w.fiz.dz./w.fiz.ch.
    5. historia plastyka j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.209)/(s.108)

godz. wych. geografia
    6. matematyka     biologia religia
    7. j.ang.dz.(s.209)/ inf.ch.     ——-/j.ang.ch.(s.209) j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.209)/(s.jęz.)

    8.          

Klasa 6b – s. 215

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. j. polski     ——— w.fiz.dz./w.fiz.ch.  ——- /j.ang.ch.(s.215)      ——–
    2. plastyka j. polski w.fiz.dz./w.fiz.ch. ——- /j.ang.ch.(s.215) j. polski
    3. biologia inf.dz./ j.ang.ch.(s.215) historia j. polski geografia
    4. historia technika j. polski matematyka matematyka
    5. matematyka matematyka matematyka religia w.fiz.dz./w.fiz.ch.
    6. religia j.ang.dz.(s.215)/——-   muzyka w.fiz.dz./w.fiz.ch.
    7.   j.ang.dz.(s.215)/——-   godz. wych. j.ang.dz.(s.215)/ inf.ch.
    8.          

Klasa 6c – s. 208

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. j.ang.dz.(s.208)/——- matematyka historia  w.fiz.dz./w.fiz.ch. j.ang.dz.(s.208)/——-
    2. j.ang.dz.(s.208)/ inf.ch. inf.dz./ j.ang.ch.(s.208) j. polski w.fiz.dz./w.fiz.ch. geografia
    3. historia w.fiz.dz./w.fiz.ch. biologia muzyka religia
    4. godz. wych. w.fiz.dz./w.fiz.ch. matematyka plastyka j. polski
    5. j. polski technika religia j. polski matematyka
    6. matematyka j. polski ——- /j.ang.ch.(s.208) matematyka  
    7.     ——- /j.ang.ch.(s.208)    
    8.          

Klasa 7a – s. 219

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. j. polski w.fiz.dz./w.fiz.ch. j. polski religia      ——
    2. godz. wych. w.fiz.dz./w.fiz.ch. chemia biologia j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.219)/(s.jęz.)

    3. muzyka j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.219)/(s.jęz.)

plastyka j. polski inf.dz./j.niem.ch.(s.219)
    4. matematyka j. polski geografia matematyka j. polski
    5. fizyka matematyka matematyka j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.219)/(s.jęz.)

matematyka
    6. biologia historia j.niem.dz.(s.219)/inf.ch. fizyka historia
    7. w.fiz.dz./w.fiz.ch. geografia ———/j.niem.ch.(s.219)   chemia
    8. w.fiz.dz./w.fiz.ch. religia     j.niem.dz.(s.219)/——–

Klasa 7b – zmiana sal

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. geografia (s.202) j. polski (s.219) religia  (s.215)  historia  (s.208) plastyka (s.123)
    2. biologia (s.202) matematyka (s.219) matematyka (s.215) informatyka (s.inf.) chemia (s.123)
    3. matematyka (s.209) wych. fizyczne (s.gim.) chemia (s.218) matematyka (s.218) j. polski (s.209)
    4. j. polski (s.209) wych. fizyczne (s.gim.) j. angielski (s.jęz.) j. polski (s.218) geografia (s.209)
    5. godz. wych. (s.203) fizyka (s.218) j. polski (s.207) religia  (s.217) j. angielski (s.215)
    6. fizyka (s.203) biologia (s.218) muzyka (s.207) j. angielski (s.217) matematyka (s.215)
    7. historia (s.219) j. niemiecki (s.217)   wych. fizyczne (s.gim.)  
    8. j. niemiecki (s.219)     wych. fizyczne (s.gim.)  

Klasa 7c – s. 222

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. plastyka geografia matematyka geografia j. polski
    2. matematyka matematyka j. polski matematyka historia
    3. j. polski fizyka w.fiz.dz./w.fiz.ch. inf.dz./j.niem.ch.(s.7e) matematyka
    4. chemia chemia w.fiz.dz./w.fiz.ch. biologia religia
    5. historia j. polski fizyka j. polski j.niem.dz.(s.222)/inf.ch.
    6. j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.jęz.)/(s.7e)

biologia godz. wych. muzyka j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.217)/(s.jęz.)

    7.   religia j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.jęz.)/(s.222)

j.niem.dz.(s.222)/——– w.fiz.dz./w.fiz.ch.
    8.     ———/j.niem.ch.(s.222)   w.fiz.dz./w.fiz.ch.

Klasa 7d – s. 218

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. matematyka j. polski j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.218)/(s.jęz.)

 j. polski geografia
    2. geografia chemia religia matematyka matematyka
    3. j. polski matematyka fizyka w.fiz.dz./w.fiz.ch. j. polski
    4. j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.218)/(s.jęz.)

fizyka biologia w.fiz.dz./w.fiz.ch. historia
    5. chemia w.fiz.dz./w.fiz.ch. j. polski inf.dz./j.niem.ch.(s.218) j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.218)/(s.jęz.)

    6. plastyka w.fiz.dz./w.fiz.ch. matematyka historia j.niem.dz.(s.218)/inf.ch.
    7.   biologia godz. wych. muzyka ——–/j.niem.ch.(s.218)
    8.   j.niem.dz.(s.218)/——–   religia  

Klasa 7e – kawiarenka

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. historia biologia biologia j. polski chemia
    2. j. polski matematyka j. polski j. angielski fizyka
    3. j. angielski historia j. angielski chemia j. polski
    4. matematyka j. polski fizyka matematyka j. niemiecki
    5. wych. fizyczne wych. fizyczne matematyka geografia religia
    6. wych. fizyczne wych. fizyczne godz. wych. j. niemiecki matematyka
    7.   plastyka geografia religia muzyka
    8.   informatyka      

 

Klasa 8a – s. 203

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. j. polski inf.dz./ j.ang.ch.(s.203) historia e.d.b. w.o.s.
    2. matematyka matematyka j. polski matematyka j. polski
    3. fizyka chemia matematyka j. polski matematyka
    4. j.ang.dz.(s.203)/ inf.ch. j. polski godz. wych. j.niem.dz./j.niem.ch.

(s.203)/(s.123)

chemia
    5. w.fiz.dz./w.fiz.ch. religia w.o.s. biologia ——- /j.ang.ch.(s.203)
    6. w.fiz.dz./w.fiz.ch. fizyka geografia religia ——- /j.ang.ch.(s.203)
    7. j.niem.dz./j.niem.ch.

(s.203)/(s.218)

j.ang.dz.(s.203)/——- w.fiz.dz./w.fiz.ch. historia  
    8.   j.ang.dz.(s.203)/——- w.fiz.dz./w.fiz.ch.    

Klasa 8b – s. 217

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1. matematyka        ——- chemia  matematyka fizyka
    2. biologia j. polski godz. wych. j. polski matematyka
    3. j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.217)/(s.jęz.)

matematyka j. polski w.o.s. e.d.b.
    4. historia w.o.s. matematyka geografia j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.217)/(s.jęz.)

    5. j. polski j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.217)/(s.jęz.)

inf.dz./j.niem.ch.(s.217) w.fiz.dz./w.fiz.ch. chemia
    6. j.niem.dz.(s.217)/inf.ch. religia religia w.fiz.dz./w.fiz.ch. j. polski
    7. fizyka w.fiz.dz./w.fiz.ch. j.niem.dz.(s.217)/——–   historia
    8. ——–/j.niem.ch.(s.217) w.fiz.dz./w.fiz.ch.      

Klasa 8c – s. 207

Lekcja Poniedziałek        Wtorek      Środa     Czwartek        Piątek
    1.          —— matematyka          ——- j. polski matematyka
    2. w.o.s. geografia matematyka w.o.s. j. polski
    3. chemia j. polski j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.207)/(s.jęz.)

religia chemia
    4. fizyka j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.207)/(s.jęz.)

j. polski fizyka historia
    5. matematyka e.d.b. w.fiz.dz./w.fiz.ch. matematyka godz. wych.
    6. j. polski inf.dz./j.niem.ch.(s.207) w.fiz.dz./w.fiz.ch. historia biologia
    7. j.ang.dz./j.ang.ch.

(s.207)/(s.jęz.)

j.niem.dz.(s.207)/inf.ch. religia w.fiz.dz./w.fiz.ch.  
    8.   j.niem.dz.(s.207)/——– ——–/j.niem.ch.(s.207) w.fiz.dz./w.fiz.ch.