Plan lekcji W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PLAN  LEKCJI  SP4

W ROKU  SZKOLNYM  2023/2024

klasa 1a    

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00-8.45ewreligiaewewew wf
8.50-9.35ewj.angielskiewewew
9.40-10.25ewewew wfewew
10.30-11.15ew inf.ewewreligiaew
11.30-12.15 ewew rozw.j.angielski 

klasa 1b    

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00-8.45ewj.angielskiewewew
8.50-9.35ew wfreligiaewewew
9.40-10.25ewewewreligiaew
10.30-11.15ewewew wfew inf.j.angielski
11.30-12.15 ew ew 

klasa 1c    

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00-8.45religiaewew wfj.angielskiew
8.50-9.35ewewewewew
9.40-10.25ew wfew inf.ewewew
10.30-11.15ewj.angielskiewewew
11.30-12.15ewreligia   

klasa 2a    

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00-8.45j.angielskiewewewew
8.50-9.35religiaewewewew
9.40-10.25ewewewewew wf
10.30-11.15ewew wfew inf.j.angielskiew
11.30-12.15ew  religia 

klasa 2b    

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00-8.45ewj.angielskij.angielskiewew
8.50-9.35ew inf.ewewewew
9.40-10.25ewewewew wfew
10.30-11.15ewreligiaewewew wf
11.30-12.15ew   religia

klasa 2c    

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00-8.45ew inf.ewewewew
8.50-9.35ewew wfewewew
9.40-10.25ewewewewew
10.30-11.15religiaewewew wfreligia
11.30-12.15 j.angielski  j.angielski

klasa 2d     

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00-8.45ew wfewewreligiaj.angielski
8.50-9.35ewewewewew
9.40-10.25ewew wfewewew
10.30-11.15ewewj.angielskiewew
11.30-12.15religia   ew

klasa 3a   

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00-8.45ewj.angielskireligiaewj.angielski
8.50-9.35ewewew wfewew
9.40-10.25ew inf.ewewewew
10.30-11.15ewreligiaewewew
11.30-12.15ew wf ew  

klasa 3b   

   PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00-8.45ewewewewew
8.50-9.35ewewewewew wf
9.40-10.25ewreligiaewew inf.ew
10.30-11.15j.angielskiewreligiaewew
11.30-12.15 ew wfj.angielski  

klasa 3c   

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00-8.45ewewj.angielskiewew
8.50-9.35ewewreligiaewew
9.40-10.25ewewewewew
10.30-11.15ew wfj.angielskiewewew inf.
11.30-12.15 religiaew wf  

Klasa 4a – s. 215

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.matematykaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.———–/ j.ang.ch. ———–/ (s.215)w.fiz.dz. / w.fiz.ch.j.ang.dz. /———–   (s.215) /———–
    2.j. polskiw.fiz.dz. / w.fiz.ch.matematykaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.j. polski
    3.plastykaj. polskireligiaj. polskigodz. wych.
    4.przyrodamatematykaprzyrodareligiamatematyka
    5.j.ang..dz. / inf.ch.    (s.215)   / (s.inf.)j.ang.dz. /———–   (s.215) /———–technikainf.dz. / j.ang.ch. (s.inf.) / (s.215)historia
    6.———/ j.ang.ch. ———/ (s.215) j. polskimuzyka
    7.     
    8.     

Klasa 4b – s. 013

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.j. polskij. polski w.fiz.dz. / w.fiz.ch.     j. polski          j. polski    
    2.j.ang.dz. / j.ang.ch.  (s.013) / (s.002)matematykaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.j.ang.dz. / j.ang.ch.  (s.013) / (s.002)godz. wych.
    3.matematykaj.ang.dz. / j.ang.ch.  (s.013) / (s.002)j. polski    przyrodamatematyka
    4.muzykahistoriamatematykaplastykareligia
    5.przyroda———- / inf.ch. ———- / (s.inf.)religiaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.
    6.inf.dz. /——— (s.inf.) /———                                technikaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.
    7.     
    8.     

Klasa 4c – s. 218

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.w.fiz.dz. / w.fiz.ch.j. polskihistoriareligia——— / j.ang.ch. ——— / (s.218)
    2.w.fiz.dz. / w.fiz.ch.j.ang..dz. / inf.ch.    (s.218)   / (s.inf.)j. polskiprzyrodamatematyka
    3.j. polskitechnikainf.dz. / j.ang.ch. (s.inf.) / (s.218)j. polskiw.fiz.dz. / w.fiz.ch.
    4.matematykamatematykaplastykamatematykaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.
    5.godz. wych.——— / j.ang.ch. ——— /(s.218)przyrodaj.ang.dz. /———–   (s.218) /———–j. polski
    6. religiamuzykaj.ang.dz. /———–   (s.218) /———–
    7.     
    8.     

Klasa 5a – s. 209

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.matematykamuzyka j. polskimatematykaj. polski
    2.j. polskireligiamatematyka j. polski         j.ang.dz. / j.ang.ch.  (s.209) / (s.002)
    3.w.fiz.dz. / w.fiz.ch.j. polskibiologiaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.technika
    4.w.fiz.dz. / w.fiz.ch.j.ang.dz. / j.ang.ch.  (s.209) / (s.002)j.ang.dz. / j.ang.ch.  (s.209) / (s.123)w.fiz.dz. / w.fiz.ch.matematyka
    5.historiamatematykagodz. wych.plastyka
    6. geografiareligiainf.dz. /  inf.ch. (2piętro)/(s.inf.) 
    7.   historia 
    8.     

Klasa 5b – s. 219

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.j.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.219) / (s.002)religia—————–wych. fizyczne matematyka       
    2.matematykaj. polskihistoriawych. fizycznemuzyka
    3.historiabiologiamatematykamatematykaj. polski
    4.j. polskimatematykaj. polskij. polskigodz. wych.
    5.technikaplastykaj.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.219) / (s.002)geografiawych. fizyczne
    6.j.ang.dz. /———–   (s.219) /———–inf.dz. /  inf.ch. (2piętro)/(s.inf.)——— / j.ang.ch. ——— / (s.219)wych. fizyczne
    7.  religia 
    8.     

Klasa 5c – s. 208

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.biologiaj. polskij. polski      w.fiz.dz. / w.fiz.ch.
    2.geografiaj.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.208) / (s.002)inf.dz.  /  inf.ch. (2piętro)/(s.inf.)matematykaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.
    3.j. polskimatematykareligiaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.j. polski
    4.matematykahistoriaj. polskiw.fiz.dz. / w.fiz.ch.matematyka
    5.j.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.208) / (s.002)godz. wych.historiaj.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.208) / (s.002)technika
    6.muzykareligiamatematykaplastyka 
    7.     
    8.     

Klasa 6a – s. 207

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.——————matematyka———- / inf.ch. ———- / (s.inf.)historiaj. polski
    2.plastykaj. polskij. polskimuzykamatematyka
    3.geografiaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.j.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.207) / (s.002)technikaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.
    4.j. polskiw.fiz.dz. / w.fiz.ch.matematykaj. polskiw.fiz.dz. / w.fiz.ch.
    5.matematykahistoriabiologiamatematykaj.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.207) / (s.002)
    6.religia godz. wych.religia
    7.inf.dz. /——— (s.inf.) /———                                j.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.207) / (s.002)
    8.   j. niemiecki (*) 

(*) – zajęcia dodatkowe

Klasa 6b – s. 123

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.geografiaj.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.123) / (s.002)j.ang.ch.inf.dz. /——— (s.inf.) /———                               technika  
    2.matematykamatematykaj. polskij. polski religia     
    3.w.fiz.dz. / w.fiz.ch.historiaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.historiamatematyka
    4.w.fiz.dz. / w.fiz.ch.biologiaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.matematykaj. polski    
    5.j. polskij. polskimatematykamuzykagodz. wych.
    6.j.ang.dz.religiaplastykaj.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.123) / (s.002)
    7.  j. niemiecki (*)———- / inf.ch. ———- / (s.inf.) 
    8.     

(*) – zajęcia dodatkowe

Klasa 6c – s. 217

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.j. polskiwych. fizycznematematyka j.ang.ch.   (s.217) / (s.002)———- / inf.ch. ———- / (s.inf.)
    2.technikawych. fizycznej.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.217) / (s.002)geografiaj. polski
    3.j.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.217) / (s.002)matematykaj. polskij. polskimatematyka
    4.historiaj. polskigodz. wych.matematykahistoria
    5.matematykabiologiareligiawych. fizycznereligia 
    6. plastykaj. niemiecki (*)wych. fizycznej.ang. dz.
    7. inf.dz. /——— (s.inf.) /———                                muzyka 
    8.     

(*) – zajęcia dodatkowe

Klasa 6d – kawiarenka

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.technikamatematykamatematykamuzykahistoria
    2.biologiaj. polskij. polskihistoriainformatyka
    3.religiawych. fizycznewych. fizycznematematykaj. angielski
    4.j. polskiwych. fizycznewych. fizycznej. polskij. polski
    5.matematykaj. angielskij. angielskigodz. wych.matematyka
    6.j. niemiecki (*)religiageografia
    7.   plastyka 
    8.     

(*) – zajęcia dodatkowe

Klasa 7a – s. 203

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.j. polskifizyka———/ j.niem.ch. ———/ (s.203)j. polski   j. polski   
    2.historiamatematykaj. polskireligiabiologia
    3.matematykaj. polskichemiamatematykagodz. wych.
    4.j.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.203) / (s.002)plastykahistoriageografiaj.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.203) / (s.207)
    5.chemiaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.matematykaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.matematyka
    6.biologiaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.j.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.203) / (s.002)w.fiz.dz. / w.fiz.ch.j.niem.dz. / inf.ch.   (s.203) / (s.inf.)
    7.muzykaj.niem.dz. / ——-    (s.203) / ——-geografiafizykainf.dz. / j.niem.ch.  (s.inf.) / (s.203)
    8. religiawdż

Klasa 7b – s. 121

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.plastykamatematykachemiaj. polskimatematyka
    2.matematykafizykaj. angielskimatematykaj. polski
    3.j. polskij. polskij. polskihistoriaj. angielski
    4.j. angielskiinformatykamatematykagodz. wych.chemia
    5.j. niemieckiwych. fizycznewych. fizycznebiologiaj. niemiecki
    6.geografiawych. fizycznewych. fizycznefizykahistoria
    7.religiawdżmuzykageografiabiologia
    8.  religia

Klasa 7c – s. 214

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.biologiahistoriafizykamatematykaj. polski
    2.chemiamuzykachemiainf.dz. / j.ang.ch. (s.inf.) / (s.214)matematyka
    3.j. polskifizykamatematykareligiaj.niem.dz. / j.ang.ch.   (s.214) / (s.002)
    4.matematykaj. polskij.niem.dz. / j.ang.ch.   (s.214) / (s.002)historiaj.ang.dz. / j.niem.ch.   (s.002) / (s.214)
    5.w.fiz.dz. / w.fiz.ch.matematykaj. polskij. polskibiologia
    6.w.fiz.dz. / w.fiz.ch.j.ang.dz. / inf.ch. (s.214) / (s.inf.)geografiaj.ang.dz. / j.niem.ch.   (s.214) / (s.217)godz. wych.
    7.geografiaplastykareligiaw.fiz.dz. / w.fiz.ch.
    8.wdż w.fiz.dz. / w.fiz.ch. 

Klasa 8a – s. 108

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.wych. fizycznej. polskij. angielskigeografiachemia 
    2.wych. fizycznebiologiaj. niemieckij. polski fizyka
    3.matematykaj. angielskimatematykamatematykainformatyka
    4.chemiamatematykafizykaj. angielskij. polski
    5.j. polskihistoriaj. polskiw.o.s.matematyka
    6.j. niemieckiw.o.s.historiae.d.b.religia
    7.wdżgodz. wych.        wych. fizycznereligia
    8. wych. fizyczne  

Klasa 8b – s. 222

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.—————chemiaj. polskij. polskimatematyka
    2.matematykahistoriafizykamatematykaj. polski
    3.fizykamatematykamatematykaj.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.222) / (s.002)chemia
    4.j. polskij. polskireligiainf.dz. / j.niem.ch.  (s.inf.) / (s.222)historia
    5.religiaj.niem.dz. / inf.ch. (s.222) / (s.inf.)wych. fizycznegodz. wych.w.o.s.
    6.w.o.s.j.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.222) / (s.002)wych. fizycznebiologiae.d.b.         
    7.wych. fizycznegeografiaj.ang.dz. / j.ang.ch.   (s.222) / (s.002)j.niem.dz. / ——-    (s.222) / ——- 
    8.wych. fizyczne———/ j.niem.ch. ———/ (s.222)wdż  

Klasa 8c – s. 202

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.matematykaw.o.s.—————matematykamatematyka
    2.j. polskie.d.b.  matematykahistoriahistoria
    3.chemiabiologiaw.o.s.     j. angielskij. polski
    4.fizykaj. polskij. polskifizykaj. angielski
    5.wych. fizycznematematykaj. niemieckij. polskiinformatyka
    6.wych. fizycznegodz. wych.j. angielskireligiachemia
    7.j. niemieckiwych. fizyczne      wdżgeografia
    8.religiawych. fizyczne