Plan lekcji W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Klasa I a

Czas trwania lekcjiPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45religiaeduk.wczesn.j.angielskieduk.wczesn.j.angielski
8.50 – 9.35eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
9.40 – 10.25eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
10.30 – 11.15eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.religiaeduk.wczesn.
11.30 – 12.15eduk.wczesn. eduk.wczesn.  
12.20 – 13.05zaj. rozwijaj.       

Klasa I b

Czas trwania lekcjiPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45eduk.wczesn.eduk.wczesn.j.angielskieduk.wczesn.eduk.wczesn.
8.50 – 9.35eduk.wczesn.eduk.wczesn.religiaeduk.wczesn.eduk.wczesn.
9.40 – 10.25eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
10.30 – 11.15religiaeduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.j.angielski
11.30 – 12.15  eduk.wczesn.eduk.wczesn. 
12.20 – 13.05  zaj. rozwijaj.  

Klasa I c

Czas trwania lekcjiPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45j.angielskieduk.wczesn.eduk.wczesn.j.angielskieduk.wczesn.
8.50 – 9.35eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
9.40 – 10.25eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
10.30 – 11.15eduk.wczesn.eduk.wczesn.religiaeduk.wczesn.eduk.wczesn.
11.30 – 12.15religia eduk.wczesn. 
12.20 – 13.05 zaj. rozwijaj.    

Klasa II a

Czas trwania lekcjiPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
8.50 – 9.35religiaeduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
9.40 – 10.25eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
10.30 – 11.15eduk.wczesn.eduk.wczesn.j.angielskieduk.wczesn.eduk.wczesn.
11.30 – 12.15 religiazaj. rozwijaj. j.angielski
12.20 – 13.05        

Klasa II b

Czas trwania lekcjiPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45eduk.wczesn.religiareligiaeduk.wczesn.eduk.wczesn.
8.50 – 9.35eduk.wczesn.j.angielskij.angielskieduk.wczesn.eduk.wczesn.
9.40 – 10.25eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
10.30 – 11.15eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
11.30 – 12.15 eduk.wczesn.eduk.wczesn.  zaj. rozwijaj. 
12.20 – 13.05     

Klasa II c

Czas trwania lekcjiPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45eduk.wczesn.j.angielskieduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
8.50 – 9.35eduk.wczesn.religiaeduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
9.40 – 10.25eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
10.30 – 11.15eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.j.angielskieduk.wczesn.
11.30 – 12.15 eduk.wczesn.zaj. rozwijaj.religia 
12.20 – 13.05     

Klasa III a

Czas trwania lekcjiPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45religiaeduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
8.50 – 9.35j.angielskieduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
9.40 – 10.25eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
10.30 – 11.15eduk.wczesn.eduk.wczesn.religiaeduk.wczesn.eduk.wczesn.
11.30 – 12.15eduk.wczesn. j.angielski  zaj. rozwijaj. 
12.20 – 13.05            

Klasa III b

Czas trwania lekcjiPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45j.angielskieduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
8.50 – 9.35eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
9.40 – 10.25eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
10.30 – 11.15eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.religia  religia.
11.30 – 12.15eduk.wczesn. zaj. rozwijaj.  j.angielski
12.20 – 13.05           

Klasa III c

Czas trwania lekcjiPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.j.angielski
8.50 – 9.35eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.religia
9.40 – 10.25eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.wych.fizycz.eduk.wczesn.
10.30 – 11.15religiaeduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.eduk.wczesn.
11.30 – 12.15   j.angielski  zaj. rozwijaj.eduk.wczesn.
12.20 – 13.05         

Klasa 4a – s. 207

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.j. polski———/ j.ang.ch.(s.207)j.ang.dz.(s.207)/——-wych. fizycznematematyka
    2.historiaj.ang.dz.(s.207)/ inf.ch.inf.dz./ j.ang.ch.(s.207)wych. fizyczneprzyroda
    3.muzykamatematykaprzyrodareligiawych. fizyczne
    4.matematykaj. polskitechnikamatematykawych. fizyczne
    5.godz. wych.religiaj. polskij. polskij. polski
    6.j.ang.dz.(s.207)/——- WDŻ plastyka——- /j.ang.ch.(s.207)        
    7.     
    8.     

Klasa 4b – s. 309

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.j.ang.dz./j.ang.ch.muzykaj. polskij. polski    religia
    2.j. polskij.ang.dz./j.ang.ch.technikaj.ang.dz./j.ang.ch.matematyka
    3.wych. fiz.dz./wych. fizchj. polskigodz. wych.wych. fiz.dz./wych. fizchhistoria
    4.wych. fiz.dz./wych. fizchmatematykamatematykawych. fiz.dz./wych. fizchj. polski
    5.przyrodainformatyka. dz.    religiamatematykaprzyroda
    6.  informatyka. ch.  WDŻplastyka
    7.     
    8.     

Klasa 4c – s. 217

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.wych. fizycznej. polskiwych. fizycznegodz. wych.j.ang.dz./j.ang.ch.  (s.217)/(s.002)
    2.wych. fizycznematematykawych. fizycznematematykamatematyka
    3.matematykaj.ang.dz./j.ang.ch.  (s.217)/(s.002)j. polskij.ang.dz./j.ang.ch.  (s.217)/(s.002)j. polski
    4.j. polskiprzyrodaprzyrodaj. polskihistoria
    5.religiaplastykatechnikareligia——–/inf.ch.     
    6.  WDŻinf.dz./——– muzyka 
    7.     
    8.     

Klasa 4d – s. 013

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.informatyka
(s.309)
wych. fizyczne  matematykamatematyka
    2.muzykawych. fizyczneprzyroda j. polski         historia
    3.j. polskimatematykaj. angielski
(s.013)
wych. fizycznereligia
    4.matematykaj. polskij. polskiwych. fizycznej. polski
    5.godz. wych.technikareligiaplastykaj. angielski (s.013)
    6. przyroda WDŻj. angielski (s.013) 
    7.     
    8.     

Klasa 5a – s. 203

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.wych. fizycznej. polski         ——-  j.ang.dz./j.ang.ch.   (s.203)/(s.002)          ——-
    2.wych. fizycznehistoriaj.ang.dz./j.ang.ch.   (s.203)/(s.217)j. polskimatematyka
    3.matematykamatematykamuzykabiologia  j.ang.dz./j.ang.ch.   (s.203)/(s.002) 
    4.j. polskitechnikaj. polskimatematykaj. polski
    5.historiagodz. wych.religiawych. fizyczneplastyka
    6.religiainf.dz./——–matematykawych. fizycznegeografia
    7.  WDŻ  ——–/inf.ch.      
    8.     

Klasa 5b – s. 121

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.j. angielski (s.121)j. polskiWDŻreligiawych. fizyczne
    2.historiamatematykamatematykaj. polski      wych. fizyczne
    3.j. polskiwych. fizyczneinformatykamatematykaj. polski
    4.matematykawych. fizycznej. polskigeografiamatematyka
    5.technikaj. angielski (s.121)biologiahistoriareligia
    6.muzyka godz. wych.j. angielski (s.121) 
    7.    plastyka 
    8.     

Klasa 5c – s. 214

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.technikamatematykaj.ang.dz.(s.214)/——-  ——- /j.ang.ch.(s.214)    j. polski
    2.inf.dz./ j.ang.ch.(s.214)j. polskij. polskij.ang.dz.(s.214)/ inf.ch.muzyka
    3.geografiahistoriareligiahistoriamatematyka
    4.j. polskiplastykamatematykaj. polskigodz. wych.
    5.matematykabiologiawych. fizycznematematykawych. fizyczne
    6.j.ang.dz.(s.214)/——- wych. fizyczne wych. fizyczne
    7.   WDŻ——- /j.ang.ch.(s.214) religia
    8.     

Klasa 6a – s. 108

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.j. polskij. angielski (s.108)j. angielski (s.108)j. polski         ——-
    2.religiamatematykaj. polskireligia         ——-
    3.wych. fizycznegeografiawych. fizycznetechnikaj. polski
    4.wych. fizycznegodz. wych.wych. fizycznej. angielski (s.108)      informatyka
    5.plastykaj. polskihistoriamuzykahistoria
    6.matematyka matematykamatematykamatematyka
    7.  biologia  
    8.    WDŻ  

Klasa 6b – s. 123

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.  inf.dz.   geografiamatematyka   religia
    2.j.ang.dz./j.ang.ch.   (s.123)/(s.002)muzykaj. polskimatematykaj.ang.dz./j.ang.ch.   (s.123)/(s.002)
    3.historiaj. polskiwych. fizyczneplastykabiologia
    4.j. polskimatematykawych. fizycznej. polskij. polski
    5.matematykagodz. wych.j.ang.dz./j.ang.ch.   (s.123)/(s.8e)historiamatematyka
    6. wych. fizyczneTechnikareligia
    7.  wych. fizyczne informatyka.ch. WDŻ 
    8.     

Klasa 6c – s. 202

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.    historiawych. fizycznej. polskiwych. fizycznej. polski
    2.muzykawych. fizycznereligiawych. fizycznej. angielski (s.202)
    3.matematykatechnikahistoriareligiahistoria
    4.plastykaj. polskij. angielski (s.202)informatykabiologia
    5.j. polskimatematykamatematykaj. polskigeografia
    6.j.angielski  matematykamatematyka
    7. religia  godz. wych. 
    8. WDŻ    

Klasa 7a – s. 209

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.matematykaj. polski matematykafizyka     matematyka
    2.j. polskibiologiaj. polskimatematykaj. polski
    3.chemiafizykareligiaj. polskireligia
    4.j.ang.dz./j.ang.ch.   (s.209)/(s.002)matematykachemiaj.ang.dz./j.ang.ch.   (s.209)/(s.002)biologia
    5.geografiaw.fiz.dz./w.fiz.ch.j.ang.dz./j.ang.ch.   (s.209)/(s.002)inf.dz./j.niem.ch.(s.209)w.fiz.dz./w.fiz.ch.
    6.j.niem.dz.(s.209)/inf.ch.w.fiz.dz./w.fiz.ch.geografiahistoriaw.fiz.dz./w.fiz.ch.
    7.plastykamuzyka godz. wych.historia
    8. ———/j.niem.ch.(s.209)  j.niem.dz.(s.209)/——-

Klasa 7b – s. 215

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.matematykaj.ang.dz.(s.215)/ inf.ch.  inf.dz./ j.ang.ch.(s.215)historiafizyka
    2.j. polskij. polskichemiareligiabiologia
    3.j.ang.dz./j.niem.ch.   (s.215)/(s.002)w.fiz.dz./w.fiz.ch.j.ang.dz./j.niem.ch.   (s.215)/(s.002)j. polskihistoria
    4.geografiaw.fiz.dz./w.fiz.ch.j. polskimatematykamatematyka
    5.chemiamatematykamatematykaw.fiz.dz./w.fiz.ch.j. polski
    6.fizykaj.niem.dz./j.ang.ch.   (s.215)/(s.002)godz. wych.w.fiz.dz./w.fiz.ch.j.niem.dz./j.ang.ch.   (s.215)/(s.002)
    7.biologiaplastyka  geografia
    8. religia  muzyka

Klasa 7c – s. 208

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.geografiaj. polskij.ang.dz./j.niem.ch.   (s.002)/(s.208)j.ang.dz.(s.208)/ inf.ch.matematyka
    2.j.ang.dz./j.niem.ch.   (s.208)/(s.217)muzykaj.niem.dz./j.ang.ch.   (s.208)/(s.002)chemiareligia
    3.j. polskichemiahistoriabiologiaw.fiz.dz./w.fiz.ch.
    4.matematykafizykamatematykafizykaw.fiz.dz./w.fiz.ch.
    5.inf.dz./ j.ang.ch.(s.208)geografiaj. polskimatematykaj.niem.dz./j.ang.ch.   (s.208)/(s.002)
    6.historiamatematykabiologiaj. polskij. polski
    7. religia w.fiz.dz./w.fiz.ch.godz. wych.
    8. plastyka w.fiz.dz./w.fiz.ch. 

Klasa 8a – s. 219

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.matematykamatematykaj. polskimatematyka           ——
    2.j. polskiw.o.s.fizykaw.o.s.j. polski
    3.historiainf.dz./j.niem.ch.(s.219)matematykaj. polskichemia
    4.chemiaj.ang.dz./j.ang.ch.   (s.219)/(s.002)j.niem.dz.(s.219)/inf.ch.biologiaj.ang.dz./j.ang.ch.   (s.219)/(s.002)
    5.fizykaj. polskie.d.b.         j.ang.dz./j.ang.ch.   (s.219)/(s.002)matematyka
    6.geografiareligiahistoriareligia  godz. wych.
    7.w.fiz.dz./w.fiz.ch. w.fiz.dz./w.fiz.ch.———/j.niem.ch.(s.219)j.niem.dz.(s.219)/——-
    8.w.fiz.dz./w.fiz.ch. w.fiz.dz./w.fiz.ch.  

Klasa 8b – zmiana sal

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.j. polski (s.203)w.o.s. (s.202)wych. fizyczne (s.gim.)chemia (s.202)religia  (s.219)
    2.matematyka (s.203)j. polski (s.202)wych. fizyczne (s.gim.)biologia (s.202)fizyka (s.222)
    3.informatyka (s.inf.)matematyka (s.215)matematyka (s.123)matematyka (s.309)matematyka (s.208)
    4.e.d.b. (s.108)       chemia (s.215)religia  (s.123)j. angielski (s.309)j. polski (s.208)
    5.wych. fizyczne (s.gim.)j. angielski (s.209)j. polski (s.214)j. polski (s.215)j. angielski (s.209)
    6.wych. fizyczne (s.gim.)historia (s.209)w.o.s. (s.214)j. niemiecki (s.215)geografia (s.209)
    7.fizyka (s.222)j. niemiecki (s.222)historia (s.219)godz. wych. (s.208) 
    8.     

Klasa 8c – s. 222

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.j.ang.dz.(s.222)/——-biologiahistoria w.o.s.     w.fiz.dz./w.fiz.ch.
    2.matematykamatematykaj. polskimatematykaw.fiz.dz./w.fiz.ch.
    3.fizykaj. polskimatematykagodz. wych.matematyka
    4.j.niem.dz.(s.222)/inf.ch.inf.dz./j.niem.ch.(s.222)fizykareligiaj.ang.dz./j.ang.ch.   (s.222)/(s.207)
    5.j. polskiw.o.s.chemiaj.ang.dz./j.ang.ch.   (s.222)/(s.203)j. polski
    6.chemiae.d.b.         religiaj. polskihistoria
    7.———/j.niem.ch.(s.002)w.fiz.dz./w.fiz.ch.——- /j.ang.ch.(s.222)geografia   
    8. w.fiz.dz./w.fiz.ch. j.niem.dz.(s.222)/——– 

Klasa 8d – s. 218

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.j. polskimatematykaj. polskimatematykaj. polski 
    2.chemia j. polskimatematykaj. angielski (s.218)matematyka
    3.matematykaj. angielski (s.218)biologiahistoriaj. angielski (s.218)
    4.fizykahistoriaw.o.s.j. polski        j. niemiecki (s.218)
    5.wych. fizycznereligia.wych. fizycznechemiaw.o.s.
    6.wych. fizycznegeografiawych. fizyczneinformatyka 
    7.e.d.b.         godz. wych.religiafizyka 
    8.j. niemiecki (s.218)    

Klasa 8e – kawiarenka

LekcjaPoniedziałek       Wtorek     Środa    Czwartek       Piątek
    1.fizykaj. polskireligiamatematykachemia
    2.matematykaj. angielskij. polskie.d.b.         j. polski
    3.j. polskigodz. wych.matematykaj. polski       j. angielski
    4.j. niemieckihistoriaj. angielskihistoriaj. niemiecki
    5.wych. fizyczneinformatykawych. fizycznefizykamatematyka
    6.wych. fizycznematematykawych. fizycznegeografia w.o.s.
    7.biologiaw.o.s.chemiareligia 
    8.