REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. Cele te zostaną osiągnięte poprzez: · stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku, · Czytaj więcej

Szanowni Rodzice uczniów klas 1-3!

Od 4 maja 2021 wszystkie oddziały uczą się według rozkładu zajęć ustalonego we wrześniu, zachowując także ustaloną 10 minutową różnicę w rozpoczynaniu i tym samym zakończeniu zajęć. Zapraszamy do szkoły. Pozostałe klasy kształcą się zdalnie.