ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Przypominamy, że kartę zapisu należy składać co roku. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub świetlicy szkolnej Zapraszamy

MISTRZ MATEMATYK

Matematyka jest drzwiami i kluczem do naukiRoger Bacon 18 maja 2022r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Bochni odbył się XX Powiatowy Konkurs Matematyczny uczniów klas 3  MISTRZ MATEMATYK Konkurs zorganizowany był dla uczniów klas 3 uzdolnionych matematycznie. Uczniowie mieli Czytaj więcej

Dni Otwarte

Szanowni Państwo! Rodzice naszych uczniów!  W dniu 17 maja 2022 roku w ramach Dnia Otwartego  nauczyciele i wychowawcy będą czekać na Was w godzinach od 17.00 do 19.00.  i udzielać zainteresowanym informacji  na temat  postępów w nauce, przewidywanych ocen końcoworocznych i zachowania Waszych dzieci.

Bezpieczeństwo na pływalni

5 maja 2022r. klasy pierwsze wzięły udział w prelekcji pt. „Higiena i zasady bezpiecznego zachowania się na pływalni” zorganizowanej przez Rescue Team Bochnia & Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni