NAUCZANIE HYBRYDOWE KLAS 4-8 OD 17 MAJA 2021r.

17 maja 2021 r. (poniedziałek)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 8a, 8b,8c,7a,7b,7c,7d,7e
Nauczanie zdalne w domu: klasy 4a,4b,4c,5a,5b,5c,6a,6b,6c


18 maja  2021 r. (wtorek)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 4a,4b,4c,5a,5b,5c,6a,6b,6c
Nauczanie zdalne w domu: klasy 8a, 8b,8c,7a,7b,7c,7d,7e


19 maja  2021 r. (środa)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 8a, 8b,8c,7a,7b,7c,7d,7e

Nauczanie zdalne w domu: klasy 4a,4b,4c,5a,5b,5c,6a,6b,6c


20 maja 2021 r. (czwartek)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 4a,4b,4c,5a,5b,5c,6a,6b,6c
Nauczanie zdalne w domu: klasy 8a, 8b,8c,7a,7b,7c,7d,7e


21 maja  2021 r. (piątek)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 8a, 8b,8c,7a,7b,7c,7d,7e
Nauczanie zdalne w domu: klasy 4a,4b,4c,5a,5b,5c,6a,6b,6c


Obowiązuje rozkład zajęć ustalony we wrześniu oraz dotychczasowe zasady reżimu sanitarnego

Uczniowie klas młodszych uczą się stacjonarnie cały czas.

W kolejnym tygodniu tj. od 24 do 28 maja nie odbywają się zajęcia dydaktyczne ze względu na egzaminy klas ósmych ( 25-27 maja) oraz dodatkowe dni wolne 24 i 28 maja (Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) tylko świetlica pełni dyżur opiekuńczy.

Od 31 maja 2021 ( poniedziałek) uczniowie wszystkich klas uczą się stacjonarnie.