Rekrutacja

Zgłaszanie dzieci do klas pierwszych ( dotyczy tylko dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) będzie możliwe w dniach od 8 lutego 2021 do 26 lutego 2021 roku w godzinach od 7.00 do 14.00 poprzez złożenie papierowej wersji „Zgłoszenia”

Już wiemy…

Od 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas 1-3 wracają do nauczania stacjonarnego…