NAUCZANIE HYBRYDOWE klas 1- 3 OD 26 KWIETNIA 2021

MEN- Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.
Od poniedziałku, 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim. Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, nic się u nich nie zmienia. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III
oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia. W szkole prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

W naszej szkole:

26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 1a, 2a, 3a, 3d, 2c
Nauczanie zdalne w domu: klasy 1b, 1c, 2b, 3b, 3c

27 kwietnia 2021 r. (wtorek)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 1b, 1c, 2b, 3b, 3c
Nauczanie zdalne w domu: klasy 1a, 2a, 3a, 3d, 2c

28 kwietnia 2021 r. (środa)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 1a, 2a, 3a, 3d, 2c

Nauczanie zdalne w domu: klasy 1b, 1c, 2b, 3b, 3c

29 kwietnia 2021 r. (czwartek)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 1b, 1c, 2b, 3b, 3c
Nauczanie zdalne w domu: klasy 1a, 2a, 3a, 3d, 2c

30 kwietnia 2021 r. (piątek)
Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 1a, 2a, 3a, 3d, 2c
Nauczanie zdalne w domu: klasy 1b, 1c, 2b, 3b, 3c

Oddział przedszkolny przebywa w szkole.
Pod opieką świetlicy znajdują się uczniowie, którzy w danym dniu uczą się stacjonarnie w szkole. Świetlica czynna w godzinach od 7.00 do 16.30.