Konkurs „MISTRZ MATEMATYK”

REGULAMIN XX POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH „MISTRZ MATEMATYK”

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki

                                       Roger Bacon

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Barbary w Bochni oraz nauczyciele
mgr Natalia Wnękowicz i mgr Kinga Wojcieszko zapraszają uczniów klas trzecich do udziału
w XX Powiatowym Konkursie Matematycznym MISTRZ MATEMATYK.

Cele konkursu:

 • upowszechnianie wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów klas trzecich;
 • kształcenie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • stymulowanie pracowitości i wytrwałości;
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce;
 • inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań;
 • integracja środowiska uczniowskiego.

Konkurs  jest organizowany dla uczniów klas 3 uzdolnionych matematycznie.
Uczniowie będą mieli szansę do porównania zdobytych wiadomości, umiejętności i dalszego rozwijania zainteresowań matematycznych.

Organizacja konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III szkół podstawowych z miasta Bochni, Nowego Wiśnicza i gmin: Bochnia, Nowy Wiśnicz, Drwinia, Trzciana, Żegocina.

Eliminacje szkolne. Szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektora szkoły przeprowadzają eliminacje szkolne i dokonują kwalifikacji zwycięzców: miasto Bochnia reprezentuje 3 najlepszych uczniów każdej ze szkół, miasto Nowy Wiśnicz – 2 najlepszych uczniów ze szkoły, każdą z wymienionych gmin: Bochnia, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Drwinia, Żegocina – reprezentuje 3 najlepszych uczniów wyłonionych w eliminacjach gminnych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie powiatowym jest udział w konkursach gminnych zorganizowanych przez liderów WDN w szkołach na terenie gmin.

 • Termin zgłaszania uczestników konkursu upływa 13 maja 2022r. (piątek).Zgłoszenia tylko pocztą elektroniczną na adres: elnatalia@interia.pl

Zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka należy dostarczyć w dniu konkursu.

Zgoda do pobrania ze strony szkoły:  www.psp4bochnia.pl

 • Etap powiatowy konkursu zostanie przeprowadzony 18 maja 2022r. (środa)
  w Szkole Podstawowej  nr 4 w Bochni.
  Program:                                                                                                                         

8.00 – powitanie, sprawy organizacyjne,

8.20 – 9.20 – uczniowie piszą test matematyczny,

9.20 poczęstunek i zajęcia w świetlicy, komisja sprawdza testy,

11.45 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród.

 • Zakres materiału przeznaczonego do realizacji obejmuje treści zgodne z aktualną podstawą programową w zakresie edukacji matematycznej w klasach I – III, a także treści poszerzone dla uczniów uzdolnionych matematycznie, które są zawarte w podręcznikach, ćwiczeniach i zbiorach zadań do matematyki opracowanych przez Wydawnictwo Nowa Era, GWO, WSiP, Mac-Edukacja, Kangur.
 • Całość rozwiązanych zadań konkursowych sprawdza i ocenia komisja konkursowa wg ustalonych kryteriów oraz sporządza listę laureatów.
 • W czasie konkursu nie wolno używać kalkulatorów oraz telefonów komórkowych. Każdy uczestnik posiada przybory szkolne i przyrządy do geometrii.
 • Przewidziane nagrody: dla laureatów I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
 • Informacje o przebiegu konkursu wraz z listą laureatów zostaną umieszczone na stronach:  szkoły oraz miasta i gminy Bochnia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.