Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo , Rodzice naszych przyszłych uczniów, zapraszamy do zapisu. Szczegółowe informacje wraz z koniecznymi dokumentami umieszczono poniżej.

  1. Klasa pierwsza – informacje ogólne
    (Nabor-do-klas-pierwszych-bochenskich-szkol-2022 tutaj)
  1. Zapisy do klas pierwszych dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 4.

Zapisu do klasy pierwszej dziecka należącego do obwodu szkoły ( tutaj obwód) dokonuje się przez złożenie w sekretariacie szkoły „Karty zapisu” ( tutaj karta zapisu) w terminie od 7 lutego 2022 r.      do 25 lutego 2022 r. Po tym czasie na wolne miejsca przyjmowane będą wnioski dzieci spoza obwodu.

  • Nabór wniosków do klasy pierwszej ( dotyczy dzieci spoza obwodu).

Wnioski dotyczące przyjęcia do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane będą zgodnie z ZARZĄDZENIU Nr 12/22 BURMISTRZA MIASTA BOCHNIA z dnia 19 stycznia 2022 r.( tutaj zarządzenie) to jest w dniach od 1 marca 2022 do 18 marca 2022 r. Należy w sekretariacie szkoły złożyć wniosek ( tutaj wniosek do kl. pierwszej).

  1. Przedszkola i oddziały przedszkolne – informacje ogólne

       ( tutaj  nabór do przedszkoli bocheńskich)

  1. Nabór wniosków do oddziału przedszkolnego w SP nr 4 w Bochni.

Chcąc zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego ( zerówki) w SP nr 4 w Bochni  należy wypełnić wniosek ( tutaj wniosek do zerówki) i złożyć go w sekretariacie szkoły w terminie wskazanym  w ZARZĄDZENIU Nr 11/22 BURMISTRZA MIASTA BOCHNIA z dnia 19 stycznia 2022 r. Tam również kryteria przyjęcia i punktacja. ( tutaj zarządzenie  o przedszkolach)