Poznaj Polskę – nasza szkoła uzyskała dofinansowanie do 3 wycieczek

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w przedsięwzięciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt.: „Poznaj Polskę” i otrzymała dofinansowanie do organizacji wycieczek w ramach ogólnopolskiego projektu „Poznaj Polskę” w łącznej kwocie 23 424,00  zł.

Program ma na celu umożliwienie uczniom udziału w wycieczkach rozpowszechniających wiedzę o zabytkach, naszej kulturze i historii. Dzięki wyjazdom młodzież poznaje również tradycję oraz osiągnięcia polskiej nauki./ Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych.