Zapraszamy do „Czwórki” !

Szanowni Państwo! Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów!

Zapraszamy do „Czwórki” !

W pierwszej kolejności można zapisać dziecko zamieszkujące i zameldowane w obwodzie szkoły. Należy to uczynić wypełniając

 KARTĘ  ZGŁOSZENIA

DZIECKA DO KLASY  PIERWSZEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

i złożyć ją w sekretariacie szkoły do 28 lutego 2023 r.

Dzieci spoza obwodu przyjmowane będą, gdy po zapisaniu dzieci

z obwodu,  szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Wówczas w dniach od 1 marca 2023 r. do 21 marca 2023 r. przyjmowane będą WNIOSKI O PRZYJĘCIE

DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 W tym samym terminie będzie można składaćWNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  ( tutaj nie obowiązuje rejonizacja, warunkiem jest zamieszkiwanie na terenie miasta Bochni)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia podane są w Załączniku do Zarządzenia nr 25/23 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 27 stycznia 2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia podane są w Załączniku do Zarządzenia nr 24/23 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 27 stycznia 2023 r.