Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Maria Kamionka

Była długoletnim nauczycielem klas młodszych
w Szkole Podstawowej nr 4 im. św. Barbary w Bochni.

Pani Maria Kamionkowa wprowadzała w świat wiedzy, ucząc czytania i pisania wielu mieszkańców naszego miasta. Będziemy ją pamiętać jako pogodną i zawsze uśmiechniętą, życzliwą i pełną ciepła  Wychowawczynię . Swoim długim, 90- letnim życiem świadczyła, że można być człowiekiem przyzwoitym, szanującym ludzi, jednocześnie stojącym na straży swoich przekonań i wartości.

                                                    Nauczyciele , Nauczyciele- Emeryci

                                                    i  Pracownicy administracji    z „Czwórki”