Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary w Bochni ogłasza zapisy

Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary w Bochni ogłasza zapisy dzieci zamieszkałych
i zameldowanych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00 w dniach od 5 lutego
do 29 lutego 2024 roku. Rodzice proszeni są o dotrzymanie terminu, gdyż na ewentualne wolne miejsca w marcu będą przyjmowane wnioski dzieci spoza obwodu szkoły.  W załączeniu karta zapisu
i wykaz ulic stanowiących obwód naszej szkoły. Zapraszamy