Rekrutacja do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu szkoły na rok 2024/2025

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci zamieszkujących w Bochni poza obwodem naszej szkoły , postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca 
w klasie pierwszej po zapisaniu się dzieci obwodowych. Zgodnie z terminami rekrutacji, ustalonymi w zarządzeniu Burmistrza Miasta Bochnia, rodzice składają szczegółowo wypełnione wnioski od dnia 4 marca do 15 marca 2024 r. do godz. 1500 w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 – 15.00.