ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Co roku w naszej szkole Święto Patrona obchodziliśmy uroczyście. W tym roku ze względu na panującą sytuację, świętujemy indywidualnie w domach.

W tym dniu składamy serdeczne życzenia pani Dyrektor Barbarze Krakowskiej, nauczycielkom: Barbarze Czechowskiej, Barbarze Steindel, Barbarze Dyląg i Barbarze Serwatce.