Betlejemskiego Światła Pokoju

Historia zaczyna się w Betlejem. mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata jest centrum napięć politycznych i konfliktów zbrojnych.
Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.
W Betlejem gdzie narodził się Jezus płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świecę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje
i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy.
Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych,
nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę.
To czyni ze Światło znakiem pokoju, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami.

Takim darem harcerze ZHP podzielili się dzisiaj z naszą szkołą