Żegnamy Nauczycielkę i Wychowawczynię Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni

Z głębokim żalem i smutkiem , które przepełniają nasze serca, żegnamy Nauczycielkę
i Wychowawczynię Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni

Śp.

Panią Janinę  Góral

Życie każdej szkoły jest jak księga. Ta cenna, niepowtarzalna kronika trwa, chociaż odchodzą zapisujący jej karty.
Nadal możemy sięgać po nią i czerpać mądrość z kolejnych stron. Zamknęliśmy następny z  jej rozdziałów, który z pasją
i powołaniem  tworzyła Pani Janina Góral, pracując w zawodzie nauczyciela ponad czterdzieści lat.

Pozostanie w naszej pamięci Serdeczna Koleżanka, na której życzliwość i pomoc zawsze mogliśmy liczyć.

Pani Jasiu, trudno będzie zapełnić pustkę po Twoim uśmiechu

i ciepłym uścisku rąk.

Dyrekcja, grono pedagogiczne,

 pracownicy administracji i obsługi

„Czwórki”