XXI Powiatowy Konkurs Matematyczny uczniów klas 3 MISTRZ MATEMATYK rozstrzygnięty.

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki
Roger Bacon

29 marca 2023r. w odbył się w naszej szkole XXI Powiatowy Konkurs Matematyczny uczniów klas 3  MISTRZ MATEMATYK.
Celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, kształcenie samodzielnego i twórczego myślenia, stymulowanie pracowitości i wytrwałości, wykorzystanie zdobytej wiedzy
w praktyce i promowanie dorobku i osiągnięć uczniów.

Konkurs zorganizowany został dla uczniów klas 3 uzdolnionych matematycznie. Mieli oni szansę wykazania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi.

W konkursie wzięło udział 28 uczniów miasta Bochni, Nowego Wiśnicza i gmin: Nowy Wiśnicz, Drwinia, Trzciana, Żegocina. Uczniowie zmagali się z 16 zadaniami.

I miejsce: Oskar Matrejek – Malik – SP 4 Bochnia  

II miejsce: Szymon Romański – SP 4 Bochnia           

III miejsce: Franciszek Chojecki – SP w Leszczynie

Filip Piątek – SP 7 Bochnia 

Igor Maślaniec – SP 4 Bochnia  

Wyróżnienie: Antoni Solecki – SP 1 Bochnia

Ignacy Szot – SP 7 Bochnia

Gratulujemy!         

O atrakcyjne nagrody i poczęstunek dla uczniów zadbali sponsorzy:

 •   ABJ  sp. z o.o. sp. Komandytowa, ul. Partyzantów 17, Bochnia
 • Cold Lux w Bochni
 • STRAZA INVEST GROUP sp. z o.o. Kraków
 • F.P.H.U. KRIS – BUD, Krzysztof Stańdo, Sobolów
 • Biuro podróży LENA TOUR
 • Rada Rodziców przy SP 4 w Bochni
 • Burmistrz Miasta Bochnia
 • Starostwo Powiatowe w Bochni
 • Pizzeria Da Grasso
 • Ergo Hestia
 • Wakacje.pl
 • Hurtownia Owoców i Warzyw – Jerzy Kargul
 • Kopalnia Soli w Bochni
 • Cafe Espresso
 • Kryta Pływalnia w Bochni
 • Lodowa Manufaktura
 • Kino Regis
 • Wydawnictwo Nowa Era