Klub Sportowy Szachownica

„Klub Sportowy Szachownica pragnie poinformować, że wznawia zajęcia

szachowe po nowym roku. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w MDK

Bochnia, WDK w Szarowie oraz w Przedszkolach, a od 10.01.2022 wznawiamy

zajęcia stacjonarne w szkołach (wraz z nauką stacjonarną). Dodatkowo

prowadzone będą zajęcia zdalne na platformie YouTube. Okres ferii oraz

zajęcia, które się nie odbędą będą odrabiane przez instruktorów w lutym

i marcu (np. dodatkowe zajęcia, turnieje, wydłużenie czasu trwania

pojedynczych zajęć) dlatego bardzo prosimy o dokonanie opłaty za styczeń

bez zmian wg. umowy. Wszystkie szczegółowe informację będą publikowane

na stronie www.szachownica.org.pl w zakładce AKTUALNOŚCI lub na naszym

facebooku „Szachownica – Gmina Kłaj”

Kalendarze 2022:

Na najbliższych zajęciach stacjonarnych wszyscy uczniowie, którzy mają

uregulowane opłaty za zajęcia szachowe będą od instruktorów otrzymywać

kalendarze na 2022 rok i tak jak w poprzednich latach informujemy, że

kalendarze są bezpłatne, ale każda podarowana nam kwota zostanie w

całości przeznaczona na organizację przez nas wyjazdów na turnieje w

2022 roku! Kalendarze można też odebrać od Pana Zbyszka w WDK w Szarowie

w każdą środę od godz. 16.30 do godz. 18.30″