Dni Otwarte

Szanowni Państwo! Rodzice naszych uczniów!  W dniu 17 maja 2022 roku w ramach Dnia Otwartego  nauczyciele i wychowawcy będą czekać na Was w godzinach od 17.00 do 19.00.  
i udzielać zainteresowanym informacji  na temat  postępów w nauce, przewidywanych ocen końcoworocznych i zachowania Waszych dzieci.