Bezpieczni w sieci

8 lutego 2021r. w klasach trzecich odbyło się spotkanie z policjantami – tematyka dotyczyła zagrożeń wynikających z nawiązywania przypadkowych znajomości w sieci, cyberprzemocy i innych zagrożeń
w sieci. Zorganizowany został również  konkurs plastyczny „Bezpieczny Internet”.