Wtorek,  1  grudnia   2015 r.  Natalii, Eligiusza, Edmunda

Projekty


matematyczny

Archiwum » 2011 / 2012 » Konkursy » matematyczny

X Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III szkół podstawowych

„MISTRZ MATEMATYK”

MIASTO: BOCHNIA, NOWY WIŚNICZ
GMINY: NOWY WIŚNICZ, DRWINIA, ŁAPANÓW

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki
Roger Bacon


Cele konkursu:
  • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas trzecich;
  • kształcenie samodzielnego i twórczego myślenia;
  • stymulowanie pracowitości i wytrwałości;
  • wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce;
  • promowanie dorobku i osiągnięć uczniów;
  • integracja środowiska uczniowskiego;
  • współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Konkurs jest organizowany dla uczniów klas 3 uzdolnionych matematycznie. Uczniowie będą mieli szansę do porównania zdobytych wiadomości, umiejętności i dalszego rozwijania zainteresowań matematycznych.

1. Termin zgłaszania uczestników konkursu upływa 23 marca 2012r.(piątek).
2. W zgłoszeniu należy wypełnić kartę zgłoszenia i zgodę rodziców na przetwarzanie danych dziecka biorącego udział w konkursie i dostarczyć w dniu konkursu (karta zgłoszenia do pobrania na stronie szkoły).
3. Etap powiatowy zostanie przeprowadzony przez Powiatową Komisję Konkursową dnia 28 marca 2012r.(środa) w PSP nr 4 w Bochni:

Program:
9.00 - 10.00 – uczniowie piszą test matematyczny,
10.15 – zajęcia w świetlicy (zapewniona opieka dla uczniów), komisja sprawdza    testy,
12.00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród.