Poniedziałek,  26  października   2020 r.  Lucjana, Ewarysta, Damiana

2012 / 2013

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki

Roger Bacon

Dnia 20 marca 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Bochni odbył się XI Powiatowy Konkurs Matematyczny klasa III „MISTRZ MATEMATYK”.

  Cele konkursu:

 • - rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas trzecich;
 • - kształcenie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • - stymulowanie pracowitości i wytrwałości;
 • - wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce;
 • - promowanie dorobku i osiągnięć uczniów;
 • - integracja środowiska uczniowskiego;
 • - współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.;
 • - propagowanie w zadaniach tekstowych bezpieczeństwa w domu, w szkole, na ulicy.

Konkurs zorganizowany był dla uczniów klas 3 uzdolnionych matematycznie. Uczniowie mieli szansę wykazania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi.

W konkursie wzięło udział 32 uczestników z powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Uczniowie zmagali się z 12 zadaniami. W tym roku było trochę inaczej. W niektórych zadaniach mowa była o bezpieczeństwie w szkole, w domu, na ulicy.

  Laureaci konkursu:

 • I miejsce: Krzysztof Rzucidło z Mikluszowic
 • II miejsce: Inga Płaczek PSP 5 w Bochni
 • III miejsce: Klaudia Kukla PSP 4 w Bochni
 • Bartłomiej Krzywda ze Starego Wiśnicza
 • Gabriela Rynduch PSP 2 w Bochni
 • IV miejsce: Wiktor Dziwota PSP 1 w Bochni
 • Kacper Machaj z Dziewina

  Pozostali uczestnicy konkursu:

  • Paulina Wrochniak ze Złote
  • Dominik Węglarczyk ze Starego Wiśnicza
  • Bartosz Karpiel z Tymowej
  • Kacper Siudak z Grobli
  • Jakub Ratusznik z Domosławic
  • Szymon Stalmach z Tarnawy
  • Ksawery Broszkiewicz z PSP 1 w Bochni
  • Wiktor Matykiewicz z PSP 1 w Bochni
  • Dawid Wronecki z Łapanowa
  • Patryk Mądry z PSP 2 w Bochni
  • Julia Grzesik z PSP 4 w Bochni
  • Maciej Kaszowski z Mikluszowic
  • Dominik Górski ze Sobolowa
  • Przemysław Piwowarczyk z Łapanowa
  • Marek de Lorme z PSP 7 w Bochni
  • Agata Kęcik z PSP 4 w Bochni
  • Weronika Kula z Nowego Wiśnicza
  • Kornelia Śliz z Czchowa
  • Anna Kawalec z PSP 5 w Bochni
  • Elżbieta Panna z Nowego Wiśnicza
  • Natalia Machał z Chronowa
  • Natalia Czerwińska z PSP 2 w Bochni
  • Michał Kluba z Nowego Wiśnicza
  • Mikołaj Ścisło z PSP 5 w Bochni
  • Szczepan Zym z Królówki

  Jury konkursu:
  doradca metodyczny mgr Alicja Świątek, mgr inż. Halina Mucha, mgr inż. Marta Gałczyńska – Stolarska, mgr Anna Waśko, mgr inż. Jerzy Grzesik.

  W rozdaniu nagród wzięła udział P. Dyrektor Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni mgr Dorota Palej- Maliszczak.

  Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Bochni, doradca metodyczny mgr Alicja Świątek, mgr Kinga Wojcieszko i mgr Natalia Wnękowicz z PSP 4 w Bochni.

  Sponsorzy konkursu:
  Urząd Miasta Bochnia, Rada Rodziców PSP 4 w Bochni, doradca metodyczny mgr Alicja Świątek, Jacek Tyrka „Hestia”, Marta Jawień Cukiernia Cheantilly, Jerzy Kargul Hurtownia Warzyw i Owoców, wyd. WSiP.

  Zdjęcia z rozdania nagród znajdują się w dziale Galeria Foto